Časté otázky

Je vaše podnikanie podporované pre platenie kartou?

Nakoľko POS platby spadajú pod regulované poskytovanie služieb, táto činnosť podlieha prísnym predpisom úradu pre dohľad nad finančným trhom, systémov platobných kariet (Visa, Mastercard a American Express) a tiež spracovateľskej banky, ktorá umožňuje poskytovať služby súvisiace s prijímaním platieb kartou.

Licencia na poskytovanie sprostredkovania platobného styku nie je neobmedzená a neumožňuje podporovať všetky typy podnikateľskej činnosti.

Môže sa stať, že sa na zozname typov podnikania, ktoré nie sú podporované týmto typom platobných služieb, objavia nové kategórie, alebo naopak ubudnú niektoré doterajšie. Zoznam sa pravidelne aktualizuje. Ak nám necháte kontakt, radi vám poradíme a spoločne nájdeme cestu, ako vám vyhovieť, ak to bude možné.

Je možné získať naše služby aj mimo Slovenska?

Áno. Momentálne vieme naše služby poskytnúť okrem Slovenska v Českej republike, Maďarsku a Chorvátsku. Pripravujeme aj ďalšie krajiny no nakoľko je proces poskytovania platobných služieb ako legislatívne tak i technicky a personálne náročný, rozšírenie do ďalších krajín je dlhodobejší proces.

Dá sa objednať terminál na súkromné použitie ako fyzická osoba?

Nie. Zmluvu na prijímanie platobných prostriedkov pomocou POS terminálu je možné podľa legislatívy uzavrieť len s právnickou osobou, teda podnikateľom.

Je možné na terminál účtovať na viac firiem, teda na viac IČO?

Áno. Na 1 zariadenie, teda platobný terminál je možné uložiť a účtovať až 3 rôzne firmy. Ak sú napríklad v kaderníckom salóne 3 spolumajiteľky, no každá je samostatne zárobkovo činná osoba (živnostníčka), každá vie prijímať platby na svoju živnosť a nemusia si to následne prefakturovať. Alebo ak máte autodielňu a auto lakovňu, ale obe sú vedené ako samostatné spoločnosti, môžete mať v tejto prevádzke jeden terminál na ktorom budete vedieť prijímať platby na obe spoločnosti samostatne. Pred účtovaním si vždy zvolíte danú firmu a zadáte sumu transakcie.

Je tu zmluvná viazanosť na určitú dobu?

S nami nie ste viazaní. Zmluva je na dobu neurčitú a prakticky ju môžete vypovedať kedykoľvek.

Je možné odkúpiť zariadenie?

Áno. Odkúpenie zariadenia je možné a dohaduje sa individuálne. Na základe skúseností však odporúčame zariadenie odkupovať po pól roku až roku, kedy máte dostatok skúsenosti na zváženie, či je zariadenie dobré a či s ním nemáte nejaké starosti. Mesačné náklady prenájmu v hodnote 7,50 EUR až 11,00 EUR v rátane DPH nie sú priveľkou položkou, aby ste si na pól roka nevyskúšali kvalitu zariadenia a spokojnosť s ním. Zmluvne nie ste s našou spoločnosťou nijak viazaný, čo sa týka dĺžky spolupráce a preto nie je problém v prípade nevyhovenia vašim potrebám odstúpiť od zmluvy. Každá forma má svoje výhody a nevýhody a to najmä v podobe servisu zariadenia. A pri prenájme vám predsa len neostane na prevádzke zariadenie, ktoré možno nový poskytovateľ platobného styku nebude vedieť použiť, nakoľko bude mať licenciu pre iného výrobcu.

Získajte individuálnu ponuku

+421 915 222 071
[email protected]

Košík